Våra tjänster

Vi har en lång erfarenhet av att designa och projektera samt utföra energi­entreprenader

Tillsammans har vi över 40 års erfarenhet av energientreprenader. I de flesta av våra energientreprenader finns värmepumpar tillsammans med ett geoenergilager med i vår lösningen. Vi utför traditionella bergvärmentreprenader till stora komplexa entreprenader innehållande värme, kyla, återvinnig från tex kylmaskiner, fryslager ishallar fotbollsplaner samt hotellverksamheter.

Just nu håller på med en helt ny lösning för energieffektivisering inom lantbruk/svinuppfödning. Kommer lanseras inom kort. Första anläggning byggs i Norge 2024. Lösningen baseras på en återvinning av energi i svinstallar.

fotbollsarena

1

Förberedelse

 • Anpassa mål och förväntningar
 • Studera tidigare projekt och fall i Dubai

2

Identifiering av lämpliga projekt och platser

 • Identifiera och utforska möjliga byggnader/anläggningar

3

Bedömning av plats/projekt

 • Analys av energibehov och energiförbrukning
 • High-levelDesign på hög nivå design
 • 1st calculation on savings, ROI and CAPEX/OPEX. CO2-savings
 • Analys av energibehov och energiförbrukning projects

4

Design och teknik

 • Djupgående design och konstruktion av teknisk lösning
 • Förberedelse för idrifttagning
 • Tillämpning Antal nödvändiga tillstånd

5

Idrifttagning och konstruktion

 • Identification of possible contractors
 • RFQ and negotiations with contractors
 • Legal and contracts
 • Start of contruction

6

Verksamhet

 • Start of energy production and delivery

Geotermiska lösningar är beprövade inom alla sektorer

Värmepumpar och geotermiska lösningar kan användas i nästan alla byggnader.

En upplyst hotellentre

Hotell

Fasaden på ett modernt sjukhus

Sjukhus

Glasfasad på en kontorsbyggnad

Kontor

Ett modernt vitt bostadshus i en grön miljö

Lägenheter & bostäder

En simbassäng med folk som simmar

Simbassäng/­Sportanläggningar

En offentlig byggnad i rött tegel med en flagga på taket

Offentliga byggnader/­statliga byggnader

Lägga till bergvärmepump till traditionellt kylaggregatsystem

Att lägga till bergvärmepumpar och grunda (100-300m) brunnar har potential att förbättra den totala systemeffektiviteten GSHP kommer att läggas till i det befintliga systemet

Lokala geotermiska förhållanden måste undersökas ytterligare i genomförbarhetsstudie Värmepumpen kommer att producera varmvatten och värme med COP på ~ 4 Vid produktion av värme och varmvatten kommer värmepumpscykeln att ha restkylning som ska användas för att förbättra kylaggregatets effektivitet.

Illustration av en värmepump för uppvärmning

Uppvärmning väska

Värmepumpen använder energi från markbrunnar och producerar värme och varmvatten. Återstående kylkapacitet från HP vid produktion av värme / varmvatten kommer att lagras i brunnar.

Illustration av en kylanordning

Kylväska

Värmepumpen producerar varmvatten och restkylning från HP kommer att användas i kylaggregatet för att öka effektiviteten.

Bilder på våra systemkomponenter