Våra projekt

Blue hotel, Lidingö

Projektering och installation av bergvärmeanläggning med total övervakning med duc och driftbilder. Installerad anläggning på 240 kw som förser utomhus spa, hamam och kyla samt värme, tappvatten till hotellet.

Sea Club, Sandhamn

Projektering och installation av bergvärmeanläggning för uppvärmning av värmesystem och tappvatten för 15 villor samt uppvärmning av pool. Installerad anläggning på 100kw.

BRF Hornugglan, Östhammar

Projektering och installation av bergvärmeanläggning för uppvärmning av värmesystem och tappvatten för 60 st parhus. Installerad anläggning på 240 kw.

BRF Heimdahl, Stockholm

Projektering och installation av bergvärmeanläggning för uppvärmning av värmesystem och tappvatten för 45st lgh Installerad anläggning på 120 kw.

Samfällighets­föreningen, Hummelvreten

Projektering och installation av bergvärmeanläggning för uppvärmning av värmesystem och tappvatten för 150 st radhus Installerad anläggning på 600 kw.

Stureparken

Projektering och installation av bergvärmeanläggning för uppvärmning av värmesystem och tappvatten installerad anläggning på 360 kw.

Reskär i Farsta

Projektering och installation av bergvärmeanläggning samt återvinning av frånluft för uppvärmning av värmesystem och tappvatten installerad anläggning på 420 kw.

Flygaren i Täby

Projektering och installation nytt vattenburet värmesystem samt bergvärmeanläggning med återvinning av frånluft för uppvärmning av värmesystem och tappvatten installerad anläggning på 720 kw.