Kyla/värme

Blue Hotel Stockholm

Fallstudie djupdykning

Baserat på det befintliga systemet konstruerade GRON en lösning som lägger till bergvärmepumpar och brunnar.

Resultatet är betydande effektivitetsvinster, minimal användning av oljepanna och minskad drifttid och elanvändning för kylaggregaten.

Illustration av ett värmesystem

Lägga till bergvärmepump till traditionellt kylaggregatsystem

Att lägga till bergvärmepumpar och grunda (100-300m) brunnar har potential att förbättra den totala systemeffektiviteten GSHP kommer att läggas till i det befintliga systemet

Lokala geotermiska förhållanden måste undersökas ytterligare i genomförbarhetsstudie Värmepumpen kommer att producera varmvatten och värme med COP på ~ 4 Vid produktion av värme och varmvatten kommer värmepumpscykeln att ha restkylning som ska användas för att förbättra kylaggregatets effektivitet.

Illustration av en värmepump för uppvärmning

Uppvärmning väska

Värmepumpen använder energi från markbrunnar och producerar värme och varmvatten. Återstående kylkapacitet från HP vid produktion av värme / varmvatten kommer att lagras i brunnar.

Illustration av en kylanordning

Kylväska

Värmepumpen producerar varmvatten och restkylning från HP kommer att användas i kylaggregatet för att öka effektiviteten.

Illustration av ett slutet system

Slutet system

Ett antal energibrunnar kan vi få energi från grundvatten som driver en värmepump som producerar kyla, varmvatten & värme. Systemet kan vara ett slutet system eller ett öppet system. Slutet system en dubbel slang sätts in i energibrunnen. I slangen finns en kylvätska som cirkulerar upp och ner för att förse värmepumpen med energi.

Illustration av ett öppet system

Öppet systen

Ex antal energibrunnar borras och en pump installeras i en av energibrunnarna som pumpar upp grundvatten till värmepumpen för att förse värmepumpen med energi

Besparingar i kwh : Om du jämför med direktverkande el eller olja och gas kan besparingarna vara upp 70-80%. Om du jämför med kylaggregat besparingarna är jag ca 20-30%

Utsläppsbesparingar : Jämfört med olja och gas eller el är utsläppen ca 60-80 % lägre