Varmvatten

Värmepumpar

Varmvatten är en stor kostnad i flerfamiljshus, hotell, sportcenter samt badhus mm.

Värmepumpar reducerar förbrukning av tillförd energi med ca 60-70%. En bra lösning är att tex återvinna frånluft från sin fastighet.

Istället för att bara fläkta bort den varma luften som finns i tex lägenheter, lokaler mm. Då kan man låta värmepumpar drivas med den återvunna luften. Genom att återvinna luften i tex ett flerfamiljshus så räcker den energin att i princip få gratis varmvatten.

En systemkarta över frunluftsaggregat